Bản Quyền

Tất cả các nội dung trên website https://lamsao.vn đều được đăng kí bản quyền tại các tổ chức nhà nước và có  giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế. Để tránh những tranh chấp không đáng có, vui lòng không sao chép nội dung hoặc tất cả những nội dung sao chép phải có ý kiến của chúng tôi.

Quy định chia sẻ nội dung của chúng tôi

  • Tất cả nội dung trên webste LamSao.Vn đều có quyền tác và, và được bảo hộ quyền tác giả cũng như chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nội dung đã đăng lên website.
  • Vui lòng không sử dụng nội dung của chúng tôi để in ấn và thương mại hóa mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
  • Bạn không được phép sửa nội dung của chúng tôi thành những nội dung khó đọc hiểu và vi phạm pháp luật Việt Nam.
  • Tuyệt đối không sao chép nội dung trên trang web của chúng tôi sang một trang khác mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
  • Mọi hành vi tự ý sao chép, vui lòng ghi rõ nguồn bài viết https://lamsao.vn

Vui lòng tôn trọng bản quyền của chúng tôi. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bạn.

Back to top button