Kiến Thức

Luận điểm là gì? Luận cứ là gì? Cho ví dụ 2021?

Văn nghị luận là một dạng văn khó mà các bạn học chương trình Ngữ văn 7 bắt đầu được làm quen. Đặc biệt, nhiều bạn khi mới học dạng văn bản này vẫn chưa biết xác định luận điểm là gì? Luận cứ là gì? Cho ví dụ. Trong bài viết này, Lamsao sẽ giúp bạn củng cố mảng kiến thức này, mối quan hệ giữa luận điểm và luận cứ mà bất kỳ một bài văn nghị luận nào cũng cần có. 

Luận điểm là gì?

Luận điểm là những ý kiến thể hiện các tư tưởng, quan điểm của bài văn được nêu ra dưới dạng câu khẳng định hoặc là câu phủ định.

Luận điểm là gì? Khái niệm các bạn học sinh cần nắm vững để làm văn nghị luận xã hội
Luận điểm là gì? Khái niệm các bạn học sinh cần nắm vững để làm văn nghị luận xã hội

Khi trình bày luận điểm luôn phải chính xác, rõ ràng, đúng sự thật và có tính định hướng để người đọc hoặc người nghe hiểu rõ được vấn đề được đề cập đến. 

  • Một luận điểm đúng: Luận điểm đó phải phù hợp với lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu thực tế mới thuyết phục được người đọc, người nghe. 
  • Tính tập trung: Luận điểm phải hướng đến làm rõ các vấn đề cần được nghị luận. 

Cách xác định luận điểm

Khi xác định luận điểm cho một bài văn nghị luận, người viết phải chú ý đến yêu cầu của một luận điểm. Luận điểm phải sáng rõ, đúng đắn, có tính định hướng và đáp ứng nhu cầu thực tế để có thể thuyết phục được người đọc, người nghe. 

Để xác định luận điểm, các bạn có thể vận dụng một số biện pháp: Khai thác dữ liệu của đề bài, đặt câu hỏi, dựa vào cách thức nghị luận. Hoặc có thể xác định luận điểm từ chính những ý tưởng bất ngờ. 

Luận cứ là gì?

Theo định nghĩa trong sách tiếng Việt, luận cứ là những dẫn chứng, lý lẽ được đưa ra để làm cơ sở chứng minh cho luận điểm.

Luận cứ là những lý lẽ, dẫn chứng để chứng minh cho luận điểm chính
Luận cứ là những lý lẽ, dẫn chứng để chứng minh cho luận điểm chính

Luận cứ phải đảm bảo những yêu cầu sau:

  • Luận cứ cần phù hợp yêu cầu luận điểm, hài hòa nội dung của luận điểm.
  • Tương tự như luận điểm, luận cứ cũng cần đảm bảo tính chính xác. Khi nêu những luận cứ cần biết rõ tính xác thực thông tin đó. Điển hình là luận cứ về số liệu, thời gian hay các nhân vật lịch sử dụng. 
  • Luận cứ cần tính chọn lọc những nội dung tiêu biểu, nổi bật và đặc trưng. Ví dụ các số liệu chính xác… 
  • Luận cứ cần đáp ứng đủ yêu cầu đầy đủ cho luận điểm. 

Chú ý: Trong một bài văn nghị luận sẽ chỉ có duy nhất 1 luận điểm chính và nhiều luận điểm phụ và luận cứ để làm cơ sở, căn cứ cho luận điểm chính được nhắc đến. 

Luận cứ sẽ giúp trả lời các câu hỏi mà luận điểm nêu ra như luận điểm đó có đáng tin cậy không? có chính xác không? 

Cho ví dụ về luận điểm, luận cứ

Xác định luận cứ và luận điểm một đoạn văn trong tác phẩm “Sự giàu đẹp của tiếng Việt” tác giả Đặng Thai Mai. 

Ví dụ về luận điểm, luận cứ
Ví dụ về luận điểm, luận cứ

Luận điểm chính: Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. 

Các luận cứ:

  • Tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. 
  • Tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho nhu cầu đời sống nước nhà qua các thời kỳ lịch sử. 

Như vậy, qua bài viết này Lamsao tin rằng các bạn học sinh đã hiểu rõ hơn về luận điểm là gì? luận cứ là gì? Và có thể xác định được luận điểm, luận cứ trong một đoạn văn, đoạn thơ. Và đừng quên, khi làm các dạng bài văn nghị luận các bạn cũng cần phối hợp chặt chẽ luận điểm và luận cứ để làm sáng tỏ vấn đề nhé. 

4/5 - (9 bình chọn)

Khánh Vân

Thích hát, thích viết vì vậy nên chia sẻ lời bài hát cho các bạn và cũng là để lưu lại cho mình.

Related Articles

Back to top button